Velkommen til
Måløv Idræts Forening

MIFs historie 1972 - 2022 - 50 år


Fra 1 – 40 år i Måløv Idræts Forening

Måløv Idræts Forening (MIF) blev stiftet den 1. marts 1972.
Det skete efter en generalforsamling i Måløv Boldklub den 26. januar 1972, hvor man havde vedtaget at udskille klubbens forskellige afdelinger dvs. badmintonafdelingen, håndboldafdelingen samt gymnastikafdelingen fra Måløv Boldklub, for at disse kunne danne selvstændige foreninger. Samtidig blev det bestemt at klubbens blad ”Måløv Sport” skulle være et fælles blad for de nye foreninger sammen med Måløv Boldklub, der herefter alene skulle have fodbold på programmet.

Denne store, må man vel have lov til at sige, strukturændring i Måløv foregik helt udramatisk, sagligt, fredeligt og venskabeligt. Alle var enige om, at det var det bedste der kunne ske, hvis vi ville videre og skabe gode rammer for idrætten i Måløv. I de store landsorganisationer var det en sag, der vagte stor opmærksomhed og blev kommenteret i deres medlemsblade.

Det var det rigtige og det bedste. Siden har foreningerne haft fremgang. De besværligheder der var ved at være en afdeling i en forening med flere afdelinger, var væk. Nu er det ikke sådan at foreningerne ikke taler sammen mere, nej, der har lige siden været ”formandsmøder”, som er afløst af det kommunale ”Brugerråd for Måløv Idrætspark”. Her drøftes fælles problemer sammen med kommunens stadioninspektør.

På den stiftende generalforsamling i 1972 blev følgende bestyrelse valgt:
Formand: Erna Blomberg. Kasserer: Inger Jørgensen. Sekretær: Gustav Blomberg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev: Grethe Jensen, Frode Grydelund, Anna-Lise Dam og Birgith Precht.

De følgende år har skiftende bestyrelser sammen med en række dygtige instruktører sammensat sæsonens program med skyldig hensyntagen til, hvad der netop var oppe i tiden det år.

I 1972 var der 16 gymnastikhold: 7 børnehold og 9 voksenhold, foruden 17 svømmehold: 10 børnehold og 7 voksenhold. I alt 725 medlemmer (273 børn og 452 voksne). Efterfølgende er der udover de kendte gymnastik- og svømmehold kommet: Idrætsmærke, selvforsvar, trampolinspring, mavedans, folkedans, yoga, squaredans, spinning, Zumba og linedance, for blot at nævne nogle af de mange initiativer, der er taget for at dække, hvad der er aktuelt.

I 1974 (26. okt) fik Måløv sin første hal. Og siden renoveret i 1994. Den hal der siden er døbt ”gammel hal”.

Det skal nævnes at selvforsvar ophørte da Måløv Judo Klub blev stiftet, trampolinspring måtte stoppe, da der blev nedlagt forbud mod de store trampoliner i skolerne og i hallerne, og folkedanserne stiftede deres egen forening i 1984.
Ved 40 års jubilæet blev der igen slået rekord for både antal hold, antal aktiviteter og antal medlemmer. 33 gymnastik/dansehold (11 børnehold, 11 voksenhold, 3 dansehold, 3 yogahold og 5 spinninghold) plus 18 svømmehold (13 børnehold og 5 voksenhold). I alt mere end 900 medlemmer.

Det er mange medlemmer at holde styr på og ikke mindst skaffe plads til. Fem foreninger, skolen og andre institutioner skal blive enige om at dele lokaler og tider. Det er en opgave der skal løses - og bliver løst. For MIF betyder det, at der udover timer i hallerne skal findes tid i diverse andre lokaler, for eksempel Brydegården og klasselokaler på skolen.

Måløv, den eneste bydel i kommunen der vokser, lider i den grad af lokalemangel til idrætten. To haller er til rådighed, men der er også nedlagt to gode gymnastiksale. Det er ikke alene MIF der er trængt, de øvrige foreninger har også fremgang og mangler lokaler – Måløv mangler plads!
MIF har i årenes løb deltaget i gymnastikopvisning i Roskilde Amts Gymnastikforening i Roskildehallen og i ”Borrevejle Dagene” med succes. DGI´s store landsstævne har vi været med i. Kæmpe oplevelse for medlemmerne i de 3 dage stævnet varer. Kulturbystævnet i København, hvor vi gav opvisning på Rådhuspladsen - en stor oplevelse.

Vore egne opvisninger, først i skolens festsal, senere i drengenes gymnastiksal og siden i Måløvhallen, har været og er altid en stor oplevelse.
For børnene har der i alle årene været juletræsfest en eftermiddag inden jul, og der blev i mange år, når børnene var færdige, dækket op til fest for de voksne om aftenen. Det gentog sig til opvisningen. Festudvalget (bestyrelsen) havde ingen pauser – men sjovt var det. De mange og store fester er en saga blot – men mon ikke den fest som den 17. marts skal fejre de 40 år vil lokke nye og gamle medlemmerne frem?
Ved MIF´s 10 års fødselsdag i 1982 fik vi en meget smuk gave. En ny fane med MIF´s logo fra byens 3 pengeinstitutter, Forstædernes Bank, Den Danske Bank og Sparekasssen SDS.

En stor oplevelse for børnene i mange år var den årlige tur til Cirkus Benneweis.  1. gang i 1972 og derefter helt frem til 1998. På sit højeste var vi af sted i 7 busser, det var noget der vakte opsigt. De mange år resulterede også i en fin og god behandling i cirkus, og et dejligt personligt venskab med familien Benneweis.

I 2003 (okt) får Måløv endnu en ny hal med tilhørende cafeområde og barfodssal. Denne kalder herefter ”Måløv Ny hal”

Der skal lyde en stor tak til de mange der gennem årene har gjort en indsats for MIF. Der være sig bestyrelsesmedlemmer, instruktører og medlemmer, der har stillet sig til rådighed med arbejdskraft af den ene eller anden art.

Det har været spændende at se tilbage på de første 40 år i MIF, og den siddende bestyrelse ønsker hermed alle medlemmer og venner af MIF alt godt i fremtiden. Vi håber at MIF også fremover kan leve op til jeres forventninger.

Uffe Mortensen (formand), Ulla Jørgensen (kasserer), Karin Pahuus Dinesen (sekretær), Karina Blomberg, Jytte Hansen, Winnie Rahtgen, Bent Knudsen, Ruth Borgen, og den gamle redacteur, Gustav Blomberg

 

Fra 40 – 50 år i Måløv Idræts Forening


Udviklingen har ikke stået stille de seneste 10 år i MIF.

Der er kommet yderlige motionsformer til programmet i de seneste 10 år: parkour, rope skipping (sjipning), CrossGym®, fitnesshold, floorball og volleyball.
Efter 50 år med motion i Måløv tæller foreningen i 2022 hele 100 forskellige hold med over 1200 medlemmer. Udvalget af hold er vokset i takt med at nye idrætter er dukket op på programmet. Det er dog stadig gymnastik og svømning, der danner grundstenen i MIF, samt at foreningen satser på at træningen skal foregå lokalt i Måløv og Østerhøj.

MIF har også gennemgået en forandring internt, da den voksende forening til stadighed krævede mere af den frivillige bestyrelse. I 2015 indså den daværende formand Jens K Dall, at noget måtte gøres for at forny foreningsledelsen, og tilmeldte derfor MIF til konkurrencen ”DM i Foreningsudvikling” under DGI. En arbejdsgruppe fik frie hænder til at se på foreningens organisation med nye øjne, og gennem et år blev der lavet spørgeskemaer, holdt brainstormingmøder, samlet gode ideer fra alle sider og fundet nye frivillige via nye onlinekanaler.

Hele forløbet mundede ud i en ny organisering i MIF, hvor alle opgaverne i foreningen blev opdelt i 6 teams: Administration, Events, Lokaler, PR, Frivillige og Motion ud over bestyrelsen. Denne opdeling har gjort mange frivilligopgaver mindre og mere spiselige for nye frivillige. Det er ikke længere Tordenskjolds soldater (bestyrelsen) der skal løfte alle opgaver. Der blev også udarbejdet en frivillighedsstrategi og en kommunikationsstrategi.

En af de mere synlige ændringer skete i 2015, da der blev udskrevet en konkurrence om et nyt logo til Måløv Idræts Forening. Det nye logo skulle være moderne og vise bevægelse. Vinderlogoet er blevet taget godt imod i hele foreningen, og da hjemmesiden fik et løft i år 2020, fremstår foreningen nu tidssvarende. MIF er nu aktiv på hjemmeside, Facebook, Instagram, lokalaviser og på utallige opslag i lokalområdet.

MIF har også bidraget til lokalmiljøet med forskellige projekter:
 • I 2017 deltog foreningen i etableringen af en ny discgolfbane i Måløv Naturpark.
 • I 2018 var det MIF, der vandt Borgermillionen og opførte en klatrevæg foran Måløvhallen til glæde for både store og små.
 • I 2018-2020 var fokus på at øge friluftaktiviteterne omkring Måløv Naturpark. Her stod MIF sammen med KFUM og Danmarks Naturfredningsforening bag at etablere en container fyldt med aktivitetsredskaber, som gratis kan benyttes af hele lokalområdet.
 • I 2021 kom der fokus på øget udendørsaktivitet pga. coronanedlukning. Her fik MIF etableret en beachvolleybane omkring Måløvhallerne som frit kan benyttes af både skole, klub, foreninger og lokale.
Da corona ramte hele Danmark og foreningslivet i 2020-2021, lukkede mange foreninger ned, men ikke MIF.
Lukkede haller, forsamlingsforbud og rengøring skulle ikke stoppe træningen i Måløv. MIF startede 20 hold med onlinetræning og da kalenderen sagde 1. marts startede 20 udendørshold. Der var tilbud for alle, både børn, voksne og ældre. Alle medlemmer tog rigtig godt imod disse tilbud, og alle frivillige og instruktører i foreningen viste virkelig, hvordan man kan stå sammen og få tingene til at lykkes.

Måløv Idræts Forening anno 2022 er en aktiv forening med mange frivillige, der brænder for at lave gode motionstilbud til lokalområdet. Foreningen er den største idrætsforening i Ballerup Kommune.
 

Idrætternes ind- og udtog af MIF:

 • 1972 Gymnastik
 • 1972 Svømning
 • 1972 Selvforsvar => udgik i 1974, da Måløv Judoklub blev stiftet
 • 1972 Trampolinspring => udgik pga. ny regler for trampoliner
 • 1972 Folkedans => udgik i 1984 da Folkedanserforeningen blev stiftet
 • 1972 Idrætsmærke
 • 1994 Mavedans
 • 2005 Yoga
 • 2008 Spinning (indoor cycling)
 • 2009 Linedance => udgået I 2016
 • 2010 Zumba®
 • 2011 Parkour
 • 2012 Rope Skipping
 • 2013 CrossGym®
 • 2016 Floorball
 • 2017 Fitness
 • 2020 Volley

Formænd gennem tiden

 • Erna Blomberg, formand 1972 – 1978 (formand i gymnastikafdeling i Måløv Boldklub 1965 – 1972)
 • Gustav Blomberg, formand 1978 - 2004
 • Uffe Mortensen, formand 2004 – 2012
 • Jens Kærgaard Dall, formand 2012-2015
 • Thomas Lorenzen, formand 2015 -
 
Uffe Mortensen (formand 2004 - 2012), Thomas Lorenzen (formand 2015 - )
Medlems login
Se dine hold og ændre dine kontaktoplysninger
Tilmelding til hold
Hvordan tilmelder jeg mig til et hold?
Opret nyt medlem

Partnere


Arrangementer
Besøg vores side
Måløv Idræts Forening | CVR 25688619 | Formand: Thomas Poul Sverrild Lorenzen | E-mail: info@maaloevif.dk