Velkommen til
Måløv Idræts Forening

Forenings Teams


Foreningens Teams


..eller man kunne også kalde dem udvalg - så ved du sikkert bedre hvad det drejer sig om.

Men i hvert fald - her følger en beskrivelse af de teams som i høj grad har ansvaret for den daglige drift af MIF,
og som også skal deltage i udviklingen af foreningen.

Team Administration 

– admin@maaloevif.dk

Ansvarlig for foreningens administrative opgaver, herunder:
 • Økonomi, løn, budget
 • Kontrakter, børneattester
 • Administration af hold, medlemmer og personer
  • Opsætning af sæsonprogrammet i Conventus
 • Møder
  • Afvikling af instruktørmøder.
 • Opfølgning på den overordnede struktur
 • Procedurer og retningslinjer
 • Opbevaring af data i øvrigt
 • Opfølgning på frivillige, deres kompetencer (nye og eksisterende) 
 

Team Events

– Events@maaloevif.dk

Team Events har ansvaret for afvikling af alle større arrangementer i MIF, herunder for at indsamle idéer til nye arrangementer. 

Team Events er vidensbank for alle arrangementer i MIF. Det er ikke Team Event der udfører det praktiske ved arrangementer, men de samler viden og hjælper de enkelte arrangementer i gang.

Opgaver:
 • Fører en oversigt over arrangmenter (på Facebook og hjemmeside)
 • Være i konktakt med den arrangment ansvarlige
 • Være bindeled fra arrangementansvarlig til andre teams (fx Team PR)
 • Kende til tidlige arrangmenter
 • Samle køreplaner og mateliale fra hvert arrangement på Google Drev
 • Samarbejde med andre foreninger og skoler.
  • Kontakt til Brugerrådet for Kulturhus Måløv
  • Kontakt til Kræmmerfestivallen i Ballerup.
  • Kontakt til Halloween i Måløv
 

Team Lokaler 

– Lokaler@maaloevif.dk

Team Lokaler har ansvaret for at sikre vedligehold og kvalitet at de faciliteter MIF benytter (haller, andre lokaler, rekvisitter, etc.). Her følger nogle af de områder dette team arbejder med.

Opgaver:
 • Ansvarlig for vedligehold af inventar og udstyr:
  • Lokaler og Udendørs faciliteter (ikke MIF ting) – Fejl meldes til Kultur & Fritid i Ballerup Kommune
  • Udstyr og redskaber (MIF ting) – Udbedres eller udskiftes
 • Ansvarlig for kontakter til Brugerråd for Østerhøj Hallen og Måløv Idrætspark.
  • Brugerrådet for Østerhøj hallen, 2 møder årligt
  • Brugerrådet for Måløv Idrætspark, 3-4 møder årligt
  • Kommunikation med kommunen, skoler, institutioner, brugerråd, BMSI, mfl. med henblik på et forbedret samarbejde.
Alle brugere er yderst velkomne til at sende os en mail hvis de oplever faciliteter som ikke lever op til en rimelig standard.
 
Lokalt netværk:
Team Lokaler deltager i to brugerråd i lokalområdet.
 • Brugerrådet for Måløv Idrætspark, hvor alle foreninger der anvender Måløv Idrætspark deltager.
 • Brugerrådet for Østerhøjhallen, hvor alle foreninger der anvender Østerhøjhallen deltager.
I begge råd deltager Kultur & Fritids forvaltning i Ballerup kommune, samt Måløvhøj Skole.
De to brugerråd er en god måde at snakke med andre foreninger i Måløv området. Vi taler om stort og småt. F.eks. hvis noget er i stykker, men også om skolesamarbejde.
 
 

Team PR og Kommunikation 

– PR@maaloevif.dk

Team PR og Kommunikation har ansvaret for markedsføring af MIF, samt intern såvel som ekstern kommunikation. Her følger nogle af de områder dette team har beskæftiget sig med.

Opgaver:
Ansvarlig for markedsføring af forening herunder hjemmesiden, Facebook, Instagram, nyhedsbreve, osv.
 • Kommunikationsstrategi
  • Rød tråd i kommunikationen
  • Intern/ ekstern kommunikation
 • Digitale medier
  • Facebook/Instagram
  • Youtube
  • Hjemmeside
  • Billed og Videoproduktion
 • Trykte Medier
  • Sæssonprogram (opsætning og uddeling)
  • Artikler i aviser
  • Plakater og Banner
 • Kontakt til andre foreninger mv:
  • Deltage i møder med Måløv Bylaug
  • Følger Mit Måløv (Facebook gruppe)
 
Lokal Synlighed:
Team PR arbejder meget med at skabe synlighed omkring MIF i lokalområdet. Dette gør vi gennem en mere systematisk brug af plakater i haller og på skoler mv.
Der laves mellem 10-20 plakater årligt, som hænges op i lokalområdet.
Desuden sender vi artikler til de lokale aviser; Ballerup Bladet, så snart der er en anledning til det.
Har DU lyst til at være med til at skrive presseartikler, lave plakater, stå for Facebook eller Instergram, så hører vi gerne fra dig. Skriv til PR@maaloevif.dk
 

 

Medlems login
Se dine hold og ændre dine kontaktoplysninger
Tilmelding til hold
Hvordan tilmelder jeg mig til et hold?
Opret nyt medlem

Partnere


Arrangementer
Besøg vores side
Måløv Idræts Forening | CVR 25688619 | Formand: Thomas Poul Sverrild Lorenzen | E-mail: info@maaloevif.dk